Sherbime

Albanian Contracting ka te drejtën e shitjes per “PRODUKTET CARRIER, TOSHIBA”. Gjithashtu ajo ofron sherbime te kualifikuara ne fushen e projektimt, zbatimit, servisit, mirembjtjes ne te gjithe territorin e Shqiperise dhe Kosoves.

Impiantet e Ajrit te Kondicionuar

•    Impiante kondicionimi chiller (pompe nxehtesie) dhe fan-coil si per objekte civile dhe objekte indusrtiale.
•    Ventilim te objekteve civile dhe industriale.
•    Impiant termik me shtrim nga dyshemeja per ngrohje dhe ftohje.
•    Impiante kondicionimi me kondicionere (zgjerim direkt) te eficences se larte, splite te vecante, multi- splite, sisteme VRF (Variable Refrigerant Flow).
•    Sisteme ftohese per dhoma serveri dhe UPS.

Impiantet Mekanike

•    Sisteme antizjarr me Hidrante dhe Sprinker
•    Sisteme antizjarr me shkume sipas certifikimit FM, CE dhe UL.
•    Furnizim me uje dhe trajtim te ujit sanitar.
•    Trajtim ujrash per te gjitha llojet.
•    Shkarkime ujrash.

Servis

Me nje staf specialistesh, me nje eksperience pune mbi 10 vjecare ofrohet servis i specializuar me baze kontrate dhe sherbime specifike . Kemi nje rrjet te tere institucionesh dhe bankash dhe klientesh private qe kane marre kete sherbim dhe qellimi yne eshte “KENAQESIA E KLIENTIT”. Per kete nje grup makinash , staff dhe baze materiale dhe teknike garantojme nderhyrjen e shpejte per cdo lloj pajisje. Ky eshte dhe suksesi i biznesit tone.

Partneret

Albanian Contracting operojne ne menyre te suksesshme persa i perket shitjes dhe sherbimeve te produkteve CARRIER, TOSHIBA. Albanian Contracting ofrojne pervec produkteve te kondicionimit e aspirimit, edhe asistence teknike te specializuar, duke qene per klientet zgjedhja e pare ne realizimin e sistemeve te kondicionimit dhe aspirimit.